Monday, October 29, 2012

Uji Daya Hantar Listrik

Tujuan :
Setelah melakukan eksperimen ini, anda diharapkan :
1.    Terampil merangkai alat uji daya hantar listrik larutan.
2.    Dapat melakukan pengamatan  gejala hantaran arus listrik pada beberapa larutan.
3.    Dapat membedakan antara larutan elektrolit dan nonelektrolit
4.    Dapat menjelaskan pengertian larutan elektrolit dan nonelektrolit
Alat dan Bahan
1.    Bola lampu
2.    Gelas
3.    Papan
4.    Paku
5.    Batu baterai
6.    Kabel
7.    Berbagai larutan
-       Cuka
-       Gula
-       Urea
-       Alkohol
-       Sabun cuci
-       Air aki
-       Air jeruk
-       Air hujan
-       Air sumur
-       Garam
-       Air sungai
-       Air tanah
Prosedur eksperimen
1.    Rangkailah alat uji daya hantar  listrik sehingga dapat berfungsi dengan baik
2.    Siapkan berbagai macam larutan untuk di uji
3.    Ujilah daya hantar listrik masing – masing larutan tersebut dengan cara mencelupkan kedua paku kedalam larutan uji secara bergantian.
Perhatian : Setiap akan mengganti larutan yang diukur daya hantar listriknya, elektrode karbon harus terlebih dahulu dicuci sampai bersih agar data eksperimen tidak bias ( valid ).
4.    Amati perubahan yang terjadi pada lampu dan batang elektrode. Catatlah hasil pengamatan pada tabel pengamatan.

Hasil percobaan
No.
Larutan yang diuji
Hasil pengamatan
1.
Gula
Lampu menyala redup
2.
Air hujan
Lampu menyala redup
3.
Air sungai
Lampu menyala redup
4.
Air sumur
Lampu menyala redup
5.
Garam dapur
Lampu menyala terang
6.
Air jeruk
Lampu menyala terang
7.
Cuka
Lampu menyala terang
8.
Alkohol
Lampu tidak menyala
9.
Aki
Lampu menyala terang
10.
Deterjen
Lampu menyala terang
11.
Pupuk phonska
Lampu menyala redup
12.
Minyak tanah
Lampu tidak menyala
Kesimpulan
1.      Garam dapur,air jeruk,cuka,aki,deterjen adalah larutan elektrolit kuat sebab dapat menghantarkan listrik sehingga lampu menyala terang.
2.      Air sumur,air hujan,air sungai,dan pupuk phonska merupakan elektrolit lemah sebab tidak dapat menghantarkan listrik dengan baik, sehingga lampu menyala redup.
3.      Alkohol dan minyak tanah merupakan larutan nonelektrolit sebab tidak dapat menghantarkan arus listrik sehingga menyebabkan lampu tidak menyala.
4.      Tidak semua larutan yang kita pakai sehari-hari merupakan larutan elektrolit yang dapat menghantarkan listrik.

No comments:

Post a Comment